W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Bielsk

Plac Wolności 3a

09-230 Bielsk


Tel.  (24) 265-01-01

Fax  (24) 265-01-05

email: gmina@bielsk.pl

strona internetowa: www.bielsk.pl


NIP: 774-322-39-07

REGON: 611015566

Identyfikator gminy TERYT: 1419012

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na platformie ePUAP: /opk6uq100y/SkrytkaESP


Obwieszczenia 13-08-2018

RRiRG.B.6721.1.2018                                                             Bielsk, 9.08.2018r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu   do   sporządzenia      miejscowego   planu

zagospodarowania   przestrzennego

 

Na podstawie   art. 17 pkt 1   Ustawy   z   dnia   27 marca   2003r.   o   planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym   (t.j. Dz. U. z 2017r.   poz. 1073 z późn. zm.) z awiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bielsk   Uchwały   Nr 232/XXXVIII/2018   z dnia 27 czerwca 2018r.,   w sprawie    przystąpienia   do   sporządzenia   Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o Nr ewid. 694, 695, 697/1, 697/2   w miejscowości Bielsk .

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r.   poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w    planu.

Zainteresowani   mogą   składać wnioski   do planu miejscowego i strategicznej oceny. Wnioski należy składać na piśmie w   Urzędzie   Gminy Bielsk, 09-230 Bielsk   Plac Wolności 3a   lub w formie elektronicznej na adres   gmina@bielsk.pl    w   terminie do   dnia   12   września    2018r .    

Wniosek   powinien   zawierać   nazwisko,   imię,   nazwę   i   adres   wnioskodawcy,   przedmiot   wniosku   oraz   oznaczenie   nieruchomości,   której   dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy.

 

 

                                                                        Wójt Gminy Bielsk

                                                                      Józef Jerzy Rozkosz


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RRiRG.B.6721.2.2018                                                                                               Bielsk, 9.08.2018r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu   do   sporządzenia      miejscowego   planu

zagospodarowania   przestrzennego

 

Na podstawie   art. 17 pkt 1   Ustawy   z   dnia   27 marca   2003r.   o   planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym   (t.j. Dz. U. z 2017r.   poz. 1073 z późn. zm.) z awiadamiam    o podjęciu przez Radę Gminy Bielsk     Uchwały
Nr 235/XXXVIII/2018   z dnia 27 czerwca 2018r.
,    w sprawie    przystąpienia   do   sporządzenia   Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu   Bielsk    zgodnie z zakresem określonym   na załączniku do w/w uchwały.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r.   poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w    planu.

Zainteresowani   mogą   składać wnioski   do planu miejscowego i strategicznej oceny.   Wnioski należy składać na piśmie w   Urzędzie   Gminy Bielsk, 09-230 Bielsk   Plac Wolności 3 A   lub w formie elektronicznej na adres   gmina@bielsk.pl    w   terminie do   dnia   12   września    2018r .    

Wniosek   powinien   zawierać   nazwisko,   imię,   nazwę   i   adres   wnioskodawcy,   przedmiot   wniosku   oraz   oznaczenie   nieruchomości,   której   dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy.

 

 

Wójt Gminy Bielsk

Józef Jerzy Rozkosz

Powiadom znajomego