Uchwały Rady Gminy w Bielsku podjęte na Sesji w dniu 01 lutego 2008 roku: