Wójt Gminy Bielsk

Józef Jerzy Rozkosz

tel. (24) 265 01 02

pok. nr 112


Sekretarz Gminy Bielsk

Krystyna Chyba

tel. (24) 265 01 07

pok. nr 113


Skarbnik Gminy Bielsk

Maria Groszewska

tel. (24) 265 01 11

pok. nr 103


Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

p.o. Kierownika Referatu

Zofia Matyjasik

tel. (24) 265 01 06

pok. nr 102


Inspektor do spraw budownictwa

Ewa Bąkowska

tel. (24) 265 01 14

pok. nr 106


Inspektor do spraw produkcji rolnej

Urszula Kajkowska

tel. (24) 265 01 06

pok. nr 102


Inspektor do spraw realizacji inwestycji i zamówień publicznych

Wanda Przemyłska

tel. (24) 265 01 09

pok. nr 116


Inspektor do spraw ochrony środowiska ,obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Sławomir Pietera

tel. (24) 265 01 14

pok. nr 106


Inspektor do spraw drogownictwa

Jarosław Lubiński

tel. (24) 265 01 09

pok. nr 116


Referat Spraw Obywatelskich

Podinspektor do spraw ewidencji ludności

Magdalena Gretkowska

tel. (24) 265 01 08

tel. (24) 261 51 46

pok. nr 4


Inspektor do spraw USC

Krystyna Kamińska

tel. (24) 265 01 08

tel. (24) 261 51 46

pok. nr 4


Referat Organizacyjny

Inspektor do spraw organizacyjnych i kadrowych

Urszula Szymańska

tel. (24) 265 01 26

pok. nr 201


Inspektor do spraw obsługi Rady Gminy

Alina Skiba

tel. (24) 265 01 12

pok. nr 107


Inspektor do spraw kultury, sportu i promocji gminy

Mariusz Piechowski

tel. (24) 265 01 25

pok. nr 202


Inspektor do spraw pozyskiwania środków finansowych

Bogdan Sieradzki

tel. (24) 265 01 25

pok. nr 202


Podinspektor do spraw organizacyjnych i obsługi sekretariatu

Renata Szara

tel. (24) 265 01 01

pok. nr 111


Informatyk

Dominik Stefański

tel. (24) 265 01 25

pok. nr 202


Referat Finansowy

Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansowego

Maria Groszewska

tel. (24) 265 01 11

pok. nr 103


Zastępca Skarbnika Gminy

Anna Chrobot

tel. (24) 265 01 11

pok. nr 103


Księgowość Oświaty

Podinspektor do spraw księgowości oświaty

Małgorzata Król

tel. (24) 265 01 13

pok. nr 101


Inspektor do spraw księgowości oświaty

Anna Sobocińska

tel. (24) 265 01 13

pok. nr 101


Inspektor do spraw księgowości oświaty

Aneta Marczewska

tel. (24) 265 01 13

pok. nr 101


Księgowość finansowa (podatkowa)

Podinspektor do spraw księgowości podatkowej

Renata Janikowska

tel. (24) 265 01 04

pok. nr 104


Inspektor do spraw wymiaru i opłat

Barbara Pomirska

tel. (24) 265 01 04

pok. nr 104


Inspektor do spraw księgowości

Zofia Lenczewska

tel. (24) 265 01 04

pok. nr 104


Podinspektor do spraw księgowości budżetowej


tel. (24) 265 01 10

pok. nr 115