Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

 

p.o. Kierownika Referatu

Zofia Matyjasik

tel. (24) 265 01 06

 

pok. nr 102

 


Inspektor do spraw budownictwa, obrony cywilnej i spraw obronnych

Edyta Dominiak

tel. (24) 265 01 14

 

pok. nr 106

 


Inspektor do spraw produkcji rolnej

Urszula Kajkowska

tel. (24) 265 01 06

 

pok. nr 102

 


Inspektor do spraw realizacji inwestycji i zamówień publicznych

Wanda Przemyłska

tel. (24) 265 01 09

 

pok. nr 116

 

 

Inspektor do spraw ochrony środowiska i zarządzania kryzysowego

Sławomir Pietera

tel. (24) 265 01 14

 

pok. nr 106

 


Inspektor do spraw drogownictwa

Jarosław Lubiński

tel. (24) 265 01 09

 

pok. nr 116

 Referat Spraw Obywatelskich

 

Inspektor do spraw ewidencji ludności

Marta Guzowska

tel. (24) 265 01 08

tel. (24) 261 51 46

pok. nr 4

 

 

Inspektor do spraw USC

Krystyna Kamińska

tel. (24) 265 01 08

tel. (24) 261 51 46

pok. nr 4

 Referat Organizacyjny

 

Inspektor do spraw organizacyjnych i kadrowych

Urszula Szymańska

tel. (24) 265 01 26

 

pok. nr 201

 


Inspektor do spraw obsługi Rady Gminy

Magdalena Gretkowska

tel. (24) 265 01 12

 

pok. nr 107

 


Inspektor do spraw kultury, sportu i promocji gminy

Mariusz Piechowski

tel. (24) 265 01 25

 

pok. nr 202


Inspektor do spraw pozyskiwania środków finansowych

Bogdan Sieradzki

tel. (24) 265 01 25

 

pok. nr 202

 


Inspektor do spraw organizacyjnych i obsługi sekretariatu

 

Renata Szara

tel. (24) 265 01 01

 

pok. nr 111

 


Informatyk

Dominik Stefański

tel. (24) 265 01 25

 

pok. nr 202

 Referat Finansowy

 

Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansowego

Maria Groszewska

tel. (24) 265 01 11

 

pok. nr 103

 


Zastępca Skarbnika Gminy

Anna Chrobot

tel. (24) 265 01 11

 

pok. nr 103

 Księgowość Oświaty

 

Inspektor do spraw księgowości oświaty

Małgorzata Król

tel. (24) 265 01 13

 

pok. nr 101

 


Inspektor do spraw księgowości oświaty

Anna Sobocińska

tel. (24) 265 01 13

 

pok. nr 101

 


Inspektor do spraw księgowości oświaty

Aneta Marczewska

tel. (24) 265 01 13

 

pok. nr 101

 Księgowość finansowa (podatkowa)

 

Inspektor do spraw księgowości podatkowej

Renata Janikowska

tel. (24) 265 01 04

 

pok. nr 104

 


Podinspektor do spraw wymiaru i opłat

Małgorzata Przyczka

tel. (24) 265 01 04

 

pok. nr 104

 


Inspektor do spraw księgowości

Zofia Lenczewska

tel. (24) 265 01 04

 

pok. nr 104

 


Inspektor do spraw księgowości budżetowej

Renata Chrobocińska

 

tel. (24) 265 01 10

 

pok. nr 115