Skład Rady Gminy Bielsk
Kadencja 2006-2010

 

1.          Piotr Rajmund Sieradzki  

2.          Elżbieta Kaczmarczyk

3.          Lech Wiśniewski

4.          Kazimierz Sędzicki

5.          Marzena Kraśniewska

6.          Andrzej Wochowski

7.          Bogumił Adam Mazurkiewicz

8.          Jacek Nowakowski

9.          Radosław Woźniak

10.     Andrzej Tomaszewski

11.     Józef   Kalinowski

12.     Wiesław Linowski

13.     Wacław Ryszard Trzciński

14.  Mariusz Chyliński

15.  Stanisław Chrzanowski

 

Przewodniczący Rady Gminy Bielsk

Pan Sieradzki Rajmund

pełni dyżur w Urzędzie Gminy

w każdy czwartek od godz. 15 30 do godz. 17 30

pok. nr 116

tel.: (024) 261-55-05