Skład Rady Gminy Bielsk
Kadencja 2010-2014

 

1. Boguszewska Agnieszka Beata

2. Chrzanowski Stanisław

3. Chyliński Mariusz

4. Handlarski Krzysztof

5. Janikowski Bogdan Mirosław

6. Klekowicki Józef

7. Linowski Wiesław

8. Mokrzki Wiesław

9. Nowakowski Jacek  

10. Oziembło Stanisław Jan 

11. Sieradzki Piotr Rajmund

12. Trzciński Wacław Ryszard  

13. Wochowski Andrzej   

14. Woźniak Radosław   

15. Żabolicka Beata Zofia

 

Przewodniczący Rady Gminy Bielsk

Pan Piotr Rajmund Sieradzki  

pełni dyżur w Urzędzie Gminy

w każdy czwartek od godz. 14    30 do godz. 17 00

pok. nr 1

tel.: (024) 261-55-05