Podatki i opłaty lokalne na 2016rok (druki)

pobierz>>


72 9042 1071 0260 0169 2000 0030
Bank Spółdzielczy "Mazowsze" Oddział w Bielsku
(Konto do opłat za udostępnienie danych osobowych)

Druki oświadczeń majątkowych

sf_ofnow.dot
sf_owdtd.dot


Wnioski i deklaracje do pobrania

deklaracja_na_podatek_rolny.pdf
informacja_w_sprawie_podatku_rolnego.pdf
dane_o_nieruchomosciach_rolnych.pdf
dane_o_zwolnieniu_i_ulgach_podatkowych_w_podatku_rolnym.pdf

deklaracja_na_podatek_lesny.pdf
informacja_w_sprawie_podatku_lesnego.pdf
dane_o_zwolnieniach_podatkowych_w_podatku_lesnym.pdf

deklaracja_na_podatek_nieruchomosci.pdf
informacja_w_sprawie_podatku_od_nieruchomosci.pdf
zn-1a.pdf

deklaracja_na_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf
zalacznik_do_deklaracji_na_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf


wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_-dlugoterminowe.pdf

wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaz_napojow_alkohlowych_-_jednorazowe.pdf


wniosek_-_zezwolenie_na_utrzymanie_psa_rasy_uznanej_za_agresywna.pdf


wniosek_dot_wydania_zaswiadczenia_o_zdolnosci_prawnej_do_zawarcia_zwiazku_malzenskiego_za_granica.pdf

wniosek_o_sprostowanie_oczywistego_bledu_pisarskiego_w_akcie.pdf

wniosek_o_uzupelnienie_aktu.pdf

wniosek_o_wydanie_odpisu.pdf

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_zameldowaniu.pdf

zgloszenie_pobytu_czasowego_trwajacego_ponad_3_miesiace.pdf

zgloszenie_pobytu_stalego.pdf

zgloszenie_wymeldowania_z_miejsca_pobytu_stalego.pdf


niosek_o_wpis_do_centralnej_ewidencji_i_informacji_o_działalności_gospodarczej.pdf

wniosek_o_dokonanie_podzialu_nieruchomosci.pdf

wniosek_o_nadanie_numeru_porzadkowego_nieruchomosci.pdf

wniosek_o_zwolnienie_z_oplat_podatku_rolnego.pdf

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_stanie_majatkowym.pdf