Urząd Stanu Cywilnego i sprawy obywatelskie
link>>


Podatki i opłaty lokalne (druki)

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
http://vip121.lo.pl/uploads/attachments/migration/zalacznik_1_do_uchwaly_nr_192xxxi2017.pdf

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
http://vip121.lo.pl/uploads/attachments/migration/zalacznik_2_do_uchwaly_nr_192xxxi2017.pdf

DANE O NIERUCHOMOŚCI
http://vip121.lo.pl/uploads/attachments/migration/zalacznik_3_do_uchwaly_nr_192xxxi2017.pdf

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
http://vip121.lo.pl/uploads/attachments/migration/zalacznik_4_do_uchwaly_nr_192xxxi2017.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
http://vip121.lo.pl/uploads/attachments/migration/zalacznik_5_do_uchwaly_nr_192xxxi2017.pdf

INFORMACJA O GRUNTACH
http://vip121.lo.pl/uploads/attachments/migration/zalacznik_6_do_uchwaly_nr_192xxxi2017.pdf

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
http://vip121.lo.pl/uploads/attachments/migration/zalacznik_7_do_uchwaly_nr_192xxxi2017.pdf

DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM
http://vip121.lo.pl/uploads/attachments/migration/zalacznik_8_do_uchwaly_nr_192xxxi2017.pdf

DD

72 9042 1071 0260 0169 2000 0030
Bank Spółdzielczy "Mazowsze" Oddział w Bielsku
(Konto do opłat za udostępnienie danych osobowych)

Druki oświadczeń majątkowych

sf_ofnow.dot
sf_owdtd.dot


Wnioski i deklaracje do pobrania

deklaracja_na_podatek_rolny.pdf
informacja_w_sprawie_podatku_rolnego.pdf
dane_o_nieruchomosciach_rolnych.pdf
dane_o_zwolnieniu_i_ulgach_podatkowych_w_podatku_rolnym.pdf

deklaracja_na_podatek_lesny.pdf
informacja_w_sprawie_podatku_lesnego.pdf
dane_o_zwolnieniach_podatkowych_w_podatku_lesnym.pdf

deklaracja_na_podatek_nieruchomosci.pdf
informacja_w_sprawie_podatku_od_nieruchomosci.pdf
zn-1a.pdf

deklaracja_na_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf
zalacznik_do_deklaracji_na_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf


wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_-dlugoterminowe.pdf

wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaz_napojow_alkohlowych_-_jednorazowe.pdf


wniosek_o_zezwolenie_na_utrzymywanie_psa_rasy_agresywnej.pdf

niosek_o_wpis_do_centralnej_ewidencji_i_informacji_o_działalności_gospodarczej.pdf

wniosek_o_dokonanie_podzialu_nieruchomosci.pdf

wniosek_o_nadanie_numeru_porzadkowego_nieruchomosci.pdf

wniosek_o_zwolnienie_z_oplat_podatku_rolnego.pdf

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_stanie_majatkowym.pdf