W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Bielsk

Plac Wolności 3a

09-230 Bielsk

 

Tel.  (24) 265-01-01

Fax  (24) 265-01-05

email: gmina@bielsk.pl

strona internetowa: www.bielsk.pl

 

NIP: 776-115-17-33

REGON: 611015566

Identyfikator gminy TERYT: 1419012

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na platformie ePUAP: /opk6uq100y/SkrytkaESP

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy RRiRG.S.6220.3.2023
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

Bielsk, dnia  18.08.2023 r.RRiRG.S.6220.3.2023OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania 

            Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 tj. „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) w dniu 18.08.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33 -100 Tranów

Pełnomocnik Andrzej Zalewski, ul. Emilii Plater 12C, 05-870 Błonie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: 

„Remont odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji Bronowo Zalesie – Sierpc, polegający na usunięciu istniejącego i budowie nowego odcinka rurociągu stal DN300 na przekroczeniu rowu wodnego” powiat płocki, województwo mazowieckie

 

          Zgodnie z art. 64 ust. 1 oraz 74 ust. 3d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni we Włocławku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii.

W związku z powyższym na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) informuję, że strony postępowania mogą dokonać przeglądu akt w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i złożyć oświadczenia, wnioski oraz dokonać innych czynności proceduralnych na każdym etapie postępowania.

Powyższe czynności mogą być wykonywane osobiście lub przez pełnomocnika w godzinach pracy Urzędu Gminy w Bielsku pokój nr 106 lub elektronicznie z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na elektroniczna skrzynkę podawczą z książką adresową ESP ePUAP to  /opk6uq100y/SkrytkaESP

 

Otrzymują:

1.     Andrzej Zalewski, ul. Emilii Plater 12C, 05-870 Błonie;
2.     Bartosz Mokszan,
3.     Wiesław Piechowski,
4.     Sołtys Wsi Zągoty – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń;
5.     Biuletyn informacji publicznej;
6.     Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Bielsku;
7.      UG a/a.

Załączniki

Powiadom znajomego