W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Bielsk

Plac Wolności 3a

09-230 Bielsk

 

Tel.  (24) 265-01-01

Fax  (24) 265-01-05

email: gmina@bielsk.pl

strona internetowa: www.bielsk.pl

 

NIP: 776-115-17-33

REGON: 611015566

Identyfikator gminy TERYT: 1419012

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na platformie ePUAP: /opk6uq100y/SkrytkaESP

 

Obwieszczenie o wdanych opiniach w sprawie

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy RRiRG.S.6220.3.2023
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia

Bielsk dnia 11.06.2024  r.RRiRG.S.6220.3.2023                         

OBWIESZCZENIE

o wydanych opiniach w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

  

         Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu oraz na podstawie art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), art. 74. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.)zawiadamiamstrony postepowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:

„Remont odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji Bronowo Zalesie – Sierpc, polegający na usunięciu istniejącego i budowie nowego odcinka rurociągu stal DN300 na przekroczeniu rowu wodnego” powiat płocki, województwo mazowieckie 

prowadzonego na wniosek:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33 -100 Tranów

Pełnomocnik Andrzej Zalewski, ul. Emilii Plater 12C, 05-870 Błonie


o wydanych opiniach:


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 27.05.2024 r. wydał pismo znak sprawy: WOOŚ–I.4220.1245.2023.IP.4 dotyczące braku możliwości wydania opinii co do konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wódy Polskie - w dniu 08.09.2023 r. wydał opinię znak sprawy: WA.ZZŚ.4901.194.2023.JB – w której stwierdził, że dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie istnieje potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku w dniu 31.08.2024 r. wydał opinię sanitarną znak sprawy: PPIS/ZNS/451/78/MW/7048/2023 w której stwierdził, że dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego niezbędne jest sporządzenie raportu oddziaływani na środowisko.


Z aktami sprawy strony postepowania  mogą zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Bielsk w pok. 106 w godzinach urzędowania – w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza dziesięć, stosownie do zapisu art. 74 ust. 3 ustawy „ooś” oraz w myśl art. 49 „K.p.a.” strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu admiracji publicznej w formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnianie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
                                                                                           

Otrzymują:

1.     Andrzej Zalewski, ul. Emilii Plater 12C, 05-870 Błonie;
2.     Bartosz Mokszan,
3.     Wiesław Piechowski,
4.     Sołtys Wsi Zągoty – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń;
5.     Biuletyn informacji publicznej;
6.     Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Bielsku;
7.     UG a/a.

Załączniki

Powiadom znajomego