W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Bielsk

Plac Wolności 3a

09-230 Bielsk


Tel.  (24) 265-01-01

Fax  (24) 265-01-05

email: gmina@bielsk.pl

strona internetowa: www.bielsk.pl


NIP: 774-322-39-07

REGON: 611015566

Identyfikator gminy TERYT: 1419012

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na platformie ePUAP: /opk6uq100y/SkrytkaESP


Obwieszczenie w sparwie wszczęcia postępowania

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy RRiRG.S.6220.14.2020
Typ sprawy Ochrona środowiska
Znak pisma RRiRG.S.6220.14.2020
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

Bielsk, dnia  02.12.2020 r.RRiRG.S.6220.14.2020OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania 

            Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 283) zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PVE 139 Sp. z o.o. ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 166, 167, 168, w miejscowości Jaroszewo-Wieś Gmina Bielsk oraz na działkach o nr ewidencyjnych 215/2, 217/2, 219/2, 243/7 w miejscowości Jaroszewo Biskupie Gmina Bielsk” powiat płocki, województwo mazowieckie.

          Zgodnie z art. 64 ust. 1 oraz 74 ust. 3d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 283) w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni we Włocławku. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii.

W związku z powyższym na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) informuję, że strony postępowania mogą dokonać przeglądu akt w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i złożyć oświadczenia, wnioski oraz dokonać innych czynności proceduralnych na każdym etapie postępowania.

Powyższe czynności mogą być wykonywane w godzinach pracy Urzędu Gminy w Bielsku; 
pokój nr 106.
Otrzymują:

1.   Sołtys Wsi - tablica ogłoszeń sołectwa;
2.   Wójt Gminy Staroźreby - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Staroźrebach;
3.   Biuletyn informacji publicznej;
4.   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Bielsku;
5.   UG a/a.

 
Sporządził: Sławomir Pietera, dnia 02.12.2020 r., Tel. (24) 265 01 14.

Załączniki

Powiadom znajomego