Zaproszenie do składania ofert na zakup wraz z dostawą i montażem „sprzętu do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku" dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego  w Bielsku w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości

 

Zawiadomienie o wyniku postępowaniaZałączniki:

Zaproszenie do składania oferty
załącznik 1 Opis przedmiotu zamówienia – szczegółowe wyliczenie poszczególnych elementów zamówienia
Załącznik 2 Wzór formularza ofertowego
Zawiadomienie o wyniku postępowania